روش کاهش حجم

مارس 2, 2021

ساده ترین روش کاهش حجم فایل Pdf بدون افت کیفیت

ثبت ضميمه : شرح ضميمه : به صورت كلي براي تمام اسناد درج مي گردد. اسكن  : *  تنظيم برگه اسكن  A5  و A4 *  تنظيم […]